ABS

ABS DUROSYSTEM

to unikalny system posadzek do szybkiego wykonywania równych, gładkich, dokładnie
wypoziomowanych posadzek obciążonych średnim, dużym ruchem transportowym oraz
poddawanych intensywnemu ścieraniu. Do stosowania wewnątrz, i na zewnątrz budynków na
konstrukcjach nośnych podłożach betonowych. Do stosowania w fabrykach,
magazynach, chłodniach, halach produkcyjnych, garażach sklepach, powierzchniach
wystawowych, na rampach .

Posadzka ABS pozwala na zminimalizowanie przerw w użytkowaniu obiektu ruch pieszy jest
możliwy już po 2-5 godzinach, a pełne obciążenie po 7 dniach, są paroprzepuszczalne – są
idalne przy niepewnej izolacji przeciwwilgociowej .