Betonowe

Posadzki betonowe

To rodzaj niezwykle trwałych nawierzchni (z utwardzeniem powierzchownym), odznaczających się wysoką żywotnością. Ponadto charakteryzują się one bardzo dobrą odpornością mechaniczną, chroniącą przed zarysowaniami oraz uderzeniami.

Posadzki przemysłowe betonowe są najczęściej stosowane jako nawierzchnie intensywnie eksploatowane, np. w.:

 • garaże,
 • hale przemysłowe
 • pawilony handlowe.

Ten rodzaj nawierzchni należy do najpowszechniej stosowanych, ponieważ w normalnych warunkach spełniają wszystkie wymogi w zakresie wartości użytkowych. Ponadto można je wykorzystać jako doskonały podkład pod nawierzchnie żywiczne bądź polimero-cementowe.

Ich szerokie zastosowanie wynika głównie z funkcjonalności oraz licznych walorów użytkowych. Wierzchnia warstwa – w celu dodatkowej ochrony – zostaje pokryta specjalnym preparatem na bazie cementu i grysów, odznaczającym się bardzo dużą twardością. Substancja musi być silnie wtarta w niezwiązaną jeszcze warstwę podłoża, dzięki czemu posadzka zyskuje wysokie parametry wytrzymałościowe i użytkowe. Umożliwiamy także wykorzystanie na tym etapie barwionego preparatu utwardzającego. Wykonana w ten sposób nawierzchnia posiada określoną barwę przez cały czas użytkowania. Preparaty utwardzające występują w kolorach: szary, jasnoszary, zielony, czerwony, piaskowy.

Niezmiernie ważnym elementem w procesie wykonywania tego typu podłoża jest należyte wykonanie poszczególnych etapów prac. Pominięcie jednego z nich może wskazywać na pozorne oszczędności lecz w przyszłości staje się przyczyną przyśpieszonego procesu starzenia się materiału, objawiającego się pękaniem czy pyleniem.

Wykonywanie przebiega według następujących norm:

 • przygotowanie powierzchni
 • ułożenie warstwy przeciwwilgociowej z folii PE
 • wykonanie dylatacji obwodowych
 • wylanie masy o odpowiedniej klasie wraz ze zbrojeniem
 • poziomowanie podłoża
 • zawibrowanie i wygładzenie powierzchni
 • rozłożenie posypki utwardzającej oraz jej zatarcie
 • impregnacja podłoża w celu zapewnienia optymalnych warunków hydratacji cementu
 • Cięcie szczelin dylatacyjnych

Mechaniczne zacieranie posadzki dokonywane jest w określonych odstępach czasu. Pierwsze zacieranie służy połączeniu warstwy utwardzającej z betonem. Kolejne etapy zacierania mają na celu wygładzenie powierzchni do uzyskania jednolitej, połyskującej powierzchni. Zacieranie jest bardzo ważnym etapem, decydującym o jakości wykonanej powierzchni.

Impregnacja zapewnienia optymalne warunki hydratacji cementu, oraz podwyższenia jego wytrzymałości na ścieranie, pylenie i udarność. W tym celu nanosi się na powierzchnię preparat na bazie polimerów.

Czas wykonania jest zależny od wielkości powierzchni na jakiej jest wykonywana. Zwykle trwa to od kilku do kilkunastu godzin. Po wykonaniu prac następuje proces tzw. „dojrzewania” który trwa 28 dni.

Posadzki przemysłowe betonowe z utwardzeniem powierzchownym charakteryzują się niezwykłą trwałością nawierzchni, oraz wysoką żywotnością. Ponadto są bardzo odporne na działanie mechaniczne, zarysowania oraz uderzenia.

Warianty z utwardzeniem powierzchniowym znajdują zastosowanie w obiektach przemysłowych o dużym i średnim natężeniu ruchu, zakładach produkcyjnych o lekkim obciążeniu chemicznym, halach magazynowych, halach sprzedaży, garażach – czyli w miejscach, gdzie wymagana jest duża odporność na ścieranie.