Monile

System posadzkowy MONILE

został skonstruowany głównie do zastosowania w przemyśle spożywczym, szczególnie w tych
gałęziach gdzie posadzka jest w stałym kontakcie z wodą tj. zakładach przetwórczych mięsa,
rzeżniach, browarach itp. MONILE jest zestawem emulsji poliakrylatowego kopolimeru
barwionego i modyfikowanego spoiwem hydraulicznym z wypełniaczem kwarcowym.
Wielkość cząstek tego wypełniacza została dobrana w laboratoriach w celu
osiągnięcia maksymalnej wytrzymałości. MONILE jest wodoodporna,
antypoślizgowa, odporna na działanie kwasów i zasad zwykle stosowanych w przemyśle
spożywczym, olejów, tłuszczów, odczynników utleniających, środków czystości itd.

MONILE nie zawiera żadnych substancji toksycznych i posiada znakomite właściwości
fizyczne. Dlatego jest najodpowiedniejszym pokryciem podkładu betonowego w wielu
gałęziach przemysłu.
Posadzki przemysłowe typu MONILE posiadają właściwości przeciwpoślizgowe potwierdzone
badaniami przeprowadzonymi przez Instytut Techniki Budowlanej, który stwierdził, że posadzka MONILE posiada kąt akceptowany 36º + – 1,1º( jest to kąt, przy którym człowiek
ustawiony na próbce polewanej olejem zaczyna się czuć niepewnie. Daje to przynależność do
najwyższej grupy skuteczności przeciwpoślizgowej R-13.
Posiadane właściwości antypoślizgowe umożliwiają stosowanie posadzek MONILE w takich miejscach
jak: rzeżnie, wytapianie tłuszczu, rafinerie olejów spożywczych, strefy przeróbki podrobów,
i wnętrzności, produkcja wyrobów gastronomicznych, pomieszczenia z resztkami kleistymi, a
więc wszędzie tam gdzie ze względu na używane w produkcji substancje jak
tłuszcze, oliwa, woda, resztki jedzenia, odpady roślinne, istnieje szczególnie duże
niebezpieczeństwo poślizgu.